Home » Laatste Nieuws!!

 

 15 februari Olympic games Reddingsbrigade Amstelveen

 

 

      

VOORZITTER RBA TON BAKKER ONTVANGT DE BONDSPENNING VAN REDDINGSBRIGADES NEDERLAND

       
19 oktober 2013
 

Thijs Koppen onze instruteur in het ondiepe bad heeft een groot gedeelte van zijn lange haren afgestaan aan stichting haarwens.   http://www.haarwensen.nl/
 Zijn haar zal gebruikt worden voor het maken van een pruik voor hen die door ziekte geen eigen haar meer hebben.


18 juni woensdagavond
Heeft Laura van Beemdelust haar PVB instructie begeleiding behaald.
Zij moest tegenover twee beoordeelaars haar PVB verdedigen.
Deze PVB is een onderdeel van het Instructeurs diploma nieuvea 3.
Zaterdag 26 juni wordt Laura voor haar PVB intern examen afnemen, beoordeeld.
Gefeliciteerd en succes de 26e juni

================================================================
8 juni

Op zaterdagochtend heeft onze beschermheer en Burgemeester van Amstelveen.
Wita Kroonsberg het erelidmaatschap van de Reddingsbrigade Amstelveen uitgereikt.

Wita heeft vele jaren les gegeven en bestuursfuncties bekleed binnen de vereniging.
Tijdens de laatste algemene leden vergadering vande RBA werd hierin met algemene stemmen besloten om Wita het erelidmaatschap toe te kennen. Als blijk vanwaardering.

Veel familie leden waren aanwezig en van een ieder kreeg Wita een bloem.
Wita ook nog vanaf deze plaats gefeliciteerd.

Zie ook de website van onze Beschermheer De Burgemeester van Amstelveen.
Dhr.Jan van Zanen    http://www.janvanzanen.nl/          bij de week van 10 juni  en daarna zaterdag 8 juni

===============================================================================
1 juni

Tom Principaal kreeg op deze dag zijn beoordeli
ng terug, dat hij zijn PVB praktijkbegeleider met een ruim voldoende had afgerond.
    Tom mag nu als gediplomeerde PRAKTIJKBEGELEIDER Brigade leden opleiden tot het instructeursdiploma niuveau 2 en 3 van de KNBRD.

================================================================================
27 maart 
Tijdens de 44e ledenvergadering van de Reddingsbrigade Amstelveen. Is Wouter van der Vlugt in het bestuur gekomen. Guido Tijssen heeft zijn funtie als secretaris neergelegd. Omdat hij andere werkzaamheden heeft gekregen buiten de Brigade.  Guido ook vanaf deze plek hartelijk dank voor je inzet op de zaterdag ochtenden. Maar ook het werk thuis. Ivm de administratie van de examens etc.

Wouter is al meer dan 12 jaar lid en wil nu vanuit een bestuurlijke kant de RBA gaan vertegenwoordigen.

19 januari

Linda Manders heeft al enkele maanden geleden haar examen gedaan voor INSTRUCTEUR niveau 2 Maar op zaterdag 19 januari kon zij samen met andere cursuisten uit Rayon NW het diploma in ontvangst nemen. Dit was in Heerhugowaard.
Samen met Marianne Wagt haar praktijkbegeleidster heeft zij alle PVB met een voldoende behaald.NRZ examen A en B op 8 november 2012
14 oktober 2012 geplaatst.
Op verzoek van ouders van het vorige examen van NRZ. A en B. Hebben we besloten om deze examen's een week eerder te organiseren en niet meer samen met de KNBRD examen's.

Om 9.00uur beginnen we met de A examen kandidaten en om 9.20 uur met de B examen kandidaten.

Diploma uitreiking zal in de verenigingsruimte plaatsvinden ( ruimte direct bij de kleedkamers)
Op deze wijze zullen ouders en grootouders meer betrokken zijn bij het diploma uitreiking van hun kind / kleinkind.

Er zal dan geen zwemmen zijn voor A en B op
15 december KNBRD examen's
22 - 25 en 29 december. Dit ivm de feestdagen. Ook geen les voor KNBRD leden.

5 januari is de eerste les zaterdag weer in het jaar 2013.

Vriendelijke groet
Instructie team RBA
  Ton Bakker

LAATSTE NIEUWS

Op 31 mei hebben vijf van onze instructeurs hun oude ( ZIA ) diploma omgezet naar Instructeur niveau 3. Dit is de nieuwe KNBRD diplomalijn conform de richtlijnen van het NOC*NSF. NOC*NSF / KNBRD  klik hier voor meer informatie

Er moest een examen (PVB 3.BF, begeleiden met feedback) worden afgelegd. Dit vond plaats in het clubhuis van Reddingsbrigade Heemstede.


Arend Rietveld   Carla Tijssen   Marianne Wagt   Paul Buffing    Linda de Moor
Zijn nu weer voor de komende 5 jaren bijgeschoold.

Samen met Barbara Rensema, Tom Principaal, Wita Kroonsberg, Simone Tijssen, en Ton Bakker. Zijn zij instructeur nieveau drie.

Linda Manders heeft jongsleden haar instructeur niveau 2 behaald.
Laura van Beemdelust is nu bezig met instructeur nieveua 3. Hiervoor heeft ze dit jaar al twee van de vijf examens met goed gevolg afgelegd.

Samen met de andere asssitent instructeurs vormen zij de instructie groep van ongeveer 35 personen. U kunt hen herkennen aan het witte Polo shirt met Reddingsbrigade Amstelveen op de rugzijde.

Hartelijk dank voor het up to date houden van je Instructeurs diploma. Dit heeft ook weer heel veel waarde voor je eigen Brigade. Op deze manier krijgen onze zwemmende leden op een verantwoordelijke wijze les.En kunnen we ook les geven voor de examen eisen. Als er geen gediplomeerde instructeurs aanwezig zijn mogen we niet opleiden tot een examen.
Barbara Rensema was nu mee voor de mentale ondersteuning op deze avond.

Ook al doen we al het werk onbetaald maar zeker niet vrijblijvend.
Bedankt ook weer voor je inzet van deze avond.
Je 1e voorzitter / Technischleider
Je 2e voorzitter / Technischleidster

Ton Bakker  en Barbara Rensema

LAATSTE NIEUWSWilma en Ton Bakker. Tijdens de lintjesregen op 27 April.Samen met 29 andere Amstelveners.
Lintje gekregen in de orde van Oranje Nassau